Friday, 04/12/2020 - 23:37|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phúc Hà

Công bố công khai quyết toán các khoản thu Năm học 2019-2020 của Trường Tiểu học và THCS Phúc Hà

Tài liệu đính kèm: Tải về

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai quyết toán các khoản thu

Năm học 2019-2020 của Trường Tiểu học và THCS Phúc Hà

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGD ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ báo cáo quyết toán các khoản thu năm học 2019-2020.

Xét đề nghị của bộ phận tài vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán các khoản thu năm học 2019-2020 của trường Tiểu học và THCS Phúc Hà (theo biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các tổ, bộ phận trong đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (t/h);
- Lưu :VT,KT;

    

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Chữ ký, dấu)

 

 

 

 

 

 

      Nguyễn Thị Ngọc Lan

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 54
Hôm qua : 9
Tháng 12 : 78
Năm 2020 : 4.439