Sunday, 24/10/2021 - 16:20|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phúc Hà

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG G DĐT T/P THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THCS PHÚC HÀ

Sè:.......BC-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

Phúc Hà, ngµy 18 th¸ng 05 n¨m 2018

 

BÁO CÁO

TÔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TRƯỜNG THCS PHÚC HÀ NĂM HỌC 2017-2018

1. Quy mô phát triển

1.1. Đội ngũ cán bộ giáo viên:

Tổng số CB GV, CNV : 15; dân tộc : 4; Đảng viên : 7 CBQL : 02

Trình độ chuyên môn : Đại học : 8 Cao đẳng : 5 Trung cấp : 2

Tuổi đời : Từ 50-55: 2 ; 40 - 49 : 4 ; 30 - 39 : 3 ; < 30 : 6

Tuổi nghề : Nhiều nhất : 38 năm ; Ít nhất : 2 năm

  1. . Học sinh:

Năm học 2017-2018 "trường THCS Phúc Hà có tổng số học sinh là :116 em .Nam :60; Nữ:56; Dân tộc :45; Con thương binh, bệnh binh : 0 ; Con hộ nghèo : 2; Con hộ cận nghèo : 2

2 : Những thuận lợi - khó khăn:

a, Thuận lợi :

Nhà trường luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND và các đoàn thể của UBND xã.

Nhà trường được sự quan tâm chỉ đạo của phòng GD&ĐT Thành phố Thái Nguyên, UBND Thành phố Thái Nguyên, , Sở GD-ĐT Tỉnh Thái Nguyên

Nhà trường được sự quan tâm của Ban đại diện cha mẹ học sinh .

Đội ngũ giáo viên ổn định, có tay nghề vững, có trình độ chuyên môn tốt có tinh thần đoàn kết, có trách nhiệm cao nhiệt tình trong công tác.

b, Khó khăn :

Nhà trường mới chuyển sang cơ sở mới nên CSVC nhà trường còn gặp nhiều khó khăn, còn thiếu một số phòng chức năng, phòng phục vụ học tập, chưa có thủ tục giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đội ngũ GV tay nghề chưa đồng đều

Địa bàn học sinh rải rác, xa trường. Hầu hết là con em nông nghiệp. Kinh tế khó khăn, mức thu nhập thấp, còn một số phụ huynh học sinh chưa thực sự quan tâm tới việc học tập, rèn luyện của con em. Lực học của học sinh nhìn chung còn thấp.

II. NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG TRONG NĂM HỌC 2017-2018

1. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua

Nhà trường đã tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Tiếp tục triển khai và thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành. Nhà trường cùng với các tổ chức trong đó vai trò tiên phong là tổ chức Đội tiếp tục thực hiện phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Tổ chức cho học sinh lao động vệ sinh, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh tạo môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn. Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh, văn nghệ, thể thao. Tổ chức các trò chơi dân gian, thông qua các giờ sinh hoạt tập thể đầu tuần tổ chức Đội đã giáo dục cho các em kỹ năng sống, thi tìm hiểu lịch sử và chủ quyền biển đảo…được các em hào hứng tham gia và có ý nghĩa giáo dục cao.Tổ chức, triển khai các hoạt động văn nghệ nhân ngày khai giảng năm học mới, lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam đã có nhiều tiết mục văn nghệ xuất sắc.

Tổ chức triển khai “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học; nhân ngày khai giảng nhà trường tổ chức Lễ đón học sinh lớp 6, hướng dẫn để các em nhanh chóng làm quen với thầy cô giáo, với bạn bè, hoà nhập vào môi trường học tập và rèn luyện mới. Tổ chức học tập điều lệ, nội quy của nhà trường. Giới thiệu để giúp học sinh làm quen với chương trình cấp học mới, môn học mới ngay từ đầu năm học.

Nhà trường phối hợp thường xuyên với gia đình, chính quyền, đoàn thể và các tổ chức ở địa phương trong việc giáo dục, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo dục phòng ngừa; thường xuyên liên hệ với công an xã đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường.

2. Thực hiện kế hoạch giáo dục

2.1.Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh

Nhà trường đã tổ chức tuyển sinh 100% số học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6; số học sinh đầu kỳ là 39, cuối kỳ 41 .

2.2. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục. đã giao quyền chủ động xây dựng phân phối chương trình, kế hoạch dạy học ở tất cả các bộ môn. Tăng cường quản lý của tổ chuyên môn nhằm thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

2.3. Tổ chức, chỉ đạo nghiêm túc việc xây dựng các chuyên đề dạy học trong mỗi môn học, xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề. Triển khai thực hiện việc sinh hoạt chuyên môn trên mạng thông tin “Trường học kết nối”; Đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Thực hiện sinh hoạt chuyên môn cụm trường tại nhà trường với hai môn Vật Lý và Ngữ Văn đạt kết quả tốt.

2.4. Tổ chức dạy học ngoại ngữ: Nhà trường đã triển khai dạy ngoại ngữ cho tất cả học sinh được học môn Tiếng Anh.. Nhà trường đã trang bị đài để giáo viên có thể tăng cường khả năng nghe cho sinh; tuy nhiên việc sử dụng thiết bị rèn kỹ năng nghe, nói cho học sinh còn hạn chế. Điều kiện học của học sinh còn thiếu thốn, phòng học tiếng còn thiếu thiết bị chuyên dùng, khả năng nhận thức của học sinh còn hạn chế nên chất lượng còn thấp;

2.5. Về giáo dục đạo đức cho học sinh:

Nhà trường đã chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; Phát huy vai trò tổ chức Đội trong việc tư vấn, giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh thông qua các giờ sinh hoạt đầu tuần, giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh, nề nếp kỷ cương, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện. Phát huy có hiệu quả mối quan hệ giữa GVCN và gia đình, nâng cao tính tiên phong, năng động của Đoàn, Đội trong việc quản lý, giáo dục học sinh, ngăn ngừa tệ nạn xã hội, bạo lực học đường; góp phần xây dựng nếp sống văn minh, phòng chống tội phạm, bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội.

Nhà trường chú trọng giáo dục học sinh cá biệt, giáo dục giá trị sống, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật,…Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động giáo dục NGLL cho tất cả các khối lớp, đa dạng các hình thức giáo dục hướng nghiệp cho học sinh lớp 9, 2.6. Thực hiện tích hợp các nội dung vào môn học và các hoạt động giáo dục

Tích cực thực hiện tích hợp bộ môn và liên môn, liên hệ với thực tế khi dạy học. Nhà trường triển khai và tổ chức cho giáo viên đăng ký bồi dưỡng hướng dẫn học sinh tích cực tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học; cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học, cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học đạt kết quả.

Việc thực hiện giáo dục tích hợp, lồng ghép đã được thực hiện như: Giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển, đảo; sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; chú trọng việc giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống.

2.7. Thực hiện nội dung giáo dục địa phương

Thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục thực hiện tốt nội dung giáo dục địa phương; tiếp tục thực hiện nghiêm túc và hiệu quả nội dung giáo dục địa phương. Việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục, hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; các hội thi năng khiếu; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới.

2.8. Giáo dục thể chất và y tế trường học

Công tác y tế trường học được quan tâm, nhà trường đã đầu tư phòng y tế nhà trường đảm bảo tiêu chuẩn, có đầy đủ danh mục thuốc theo quy định, có đủ các loại hồ sơ, tuy nhiên chưa có cán bộ y tế có chuyên môn nên công tác sơ cấp cứu còn gặp khó khăn. Tổ chức dạy đầy đủ kế hoạch môn thể dục ở các khối lớp, thực hiện nề nếp hoạt động giữa giờ thông qua tổ chức Đội nhằm phát triển thể chất cho học sinh.

2.9.Kết quả chất lượng giáo dục

  • Kêt quả xếp loại 2 mặt năm học 2017-2018

Lớp

Tổng số HS

Hạnh kiểm

Học lực

Tốt

Khá

TB

Yếu

Giỏi

Khá

TB

Yếu

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

6

41

39

95.12

2

4.88

0

0

0

0

8

19.51

16

39.02

16

39.02

1

2.44

7

23

21

91.3

2

8.7

0

0

0

0

6

26.09

9

39.13

8

34.78

0

0

8

24

21

87.5

3

1.25

0

0

0

0

6

25

10

41.67

8

33.33

0

0

9

28

26

92.86

2

7.14

0

0

0

0

3

10.71

21

75

4

14.29

0

0

 

116

107

92.24

9

7.76

0

0

0

0

23

19.83

56

48.28

36

31,03

0

0

2.10.Những kết quả đạt được trong công tác giáo dục

Số học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi: 23/116 = 19,38%

Số học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến: 56/116 = 48,38%

Số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cơ sở: 6

Số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi Thành phố: 1(Cô Từ Thị Biên)

Số giáo viên đạt danh hiệu Tổng phụ trách giỏi Thành phố: 1(Cô Lê Thị Dung )

Đạt 01 giải KK cuộc thi chỉ huy đội giỏi thành phố: Em Nguyễn Minh Tân

3. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

Tiếp tục đổi mới PPDH và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh. Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành; kết hợp đa dạng những phương pháp dạy học truyền thồng với phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực. Thực hiện cân đối giữa truyền thụ kiến thức với rèn luyện kỹ năng tư duy cho học sinh trong quá trình dạy học. Khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, phương pháp tự học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh. Người thầy cần khơi dậy cho học sinh về động cơ, hứng thú, tự giác và sáng tạo trong học tập.

Cán bộ quản lý, tổ chuyên môn đã triển khai các yêu cầu đổi mới vè PPDH, KTĐG, dự giờ, kiểm tra hồ sơ và trao đổi kinh nghiệm, rút kinh nghiệm ở các tổ chuyên môn để đánh giá khả năng đổi mới của mỗi giáo viên. Đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và thực hiện. Chú trọng đánh giá trong quá trình dạy học; đánh giá trên lớp; đánh giá bằng nhận xét. Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của học sinh. Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục, giáo viên cần coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát, đánh giá quá trình và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em; nhận xét định tính và định lượng về kết quả hoạt động.

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

Công tác tư tưởng chính trị: Tăng cường giáo dục đội ngũ về chính trị, tư tưởng và ý thức tổ chức; tiếp tục phát huy có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” gắn với việc triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành. Đội ngũ nhìn chung có tư tưởng, chính trị tốt, song cá biệt vẫn còn có giáo viên tư tưởng chưa tốt, còn thiếu tinh thần làm chủ, tinh thần phấn đấu chưa cao, chưa hết lòng vì nhà trường vì học sinh.

Công tác bồi dưỡng thường xuyên đảm bảo. 100% giáo viên được tham gia tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng được việc đổi mới PPDH hiện tại và đổi mới nội dung, chương trình trong thời gian tới.

Tổ chuyên môn và GVCN đã thực hiện đổi mới và hoạt động có hiệu quả. Nhưng việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn còn chậm, chưa phong phú, nhiều giáo viên còn ngại khó chậm tiến trong dạy học, trong tham gia “trường học kết nối”, một số giáo viên chủ nhiệm chưa sát sao với lớp.

Việc thực hiện chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được giải quyết đầy đủ mọi chế độ cho cán bộ giáo viên đầy đủ theo quy định.

Công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sắp xếp đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc.

5. Đổi mới công tác quản lý giáo dục trung học

Triển khai quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước về phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục; tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm về thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục cho giáo viên; tiếp tục củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học. Thực hiện lấy hiệu quả công việc và chất lượng giáo dục để đánh giá năng lực và xếp loại CBGV. Thực hiện việc phân công trách nhiệm các thành viên trong nhà trường một cách công khai, cụ thể theo đúng điều lệ nhà trường; xác định rõ chức năng quyền hạn, nhiệm vụ của từng thành viên, đồng thời tạo điều kiện cho từng thành viên phát huy sở trường, tính chủ động, năng lực sáng tạo của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Tăng cường kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng; đồng thời tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự kiểm tra, đánh giá của CBQL, tổ chuyên môn và từng giáo viên. Thực hiện theo hướng dẫn của ngành không lạm dụng hồ sơ sổ sách.

Tuyên truyền trong các tổ chức, ban ngành, đoàn thể và nhân dân để tranh thủ được sự phối hợp, hợp tác cùng với nhà trường trong giáo dục học sinh. Vận động cha mẹ học sinh ủng hộ về tài chính để hỗ trợ các hoạt động của nhà trường đạt hiệu quả.

Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý: Nhà trường đã tích cực ứng dụng các phần mềm trong công tác quản lý như: Emis, Pmis, phần mềm quản lý tài chính, phần mềm phổ cập, phần mềm xếp thời khóa biểu, phần mềm xét tốt nghiệp, thực hiện “trường học kết nối”...

6. Xây dựng trường chuẩn quốc gia:

6.1.Thuận lợi: Các cấp các ngành quan tâm chỉ đạo có kế hoạch cụ thể cho các đơn vị phấn đấu để đạt chuẩn quốc gia từng giai đoạn

Những tiêu chuẩn thuộc ngành GD phấn đấu được tổ chức thực hiện thuận lợi có kết quả rõ rệt .

6.2. Khó khăn: Các tiêu chuẩn thuộc về CSVC, tài chính đối với những xã khó khăn, trường thuộc loại 3 đang tiếp tục thực hiện .

6.3. Các giải pháp chính : Củng cố duy trì các chuẩn đã đạt được. Tham mưu với địa phương có kế hoạch từng bước thực hiện các tiêu chí về trường chuẩn quốc gia trong những năm tới dần dần từng bước có cơ sở vật chất đúng ý theo yêu cầu của trường chuẩn quốc gia mới 2 phòng bộ môn theo chương trình nông thôn mới

6.4 Kết quả : Tỉnh đã kiểm tra kỹ thuật xong, tiếp tục hoàn thiện CSVC đề kiểm tra công nhận trong tháng 6

 

7. Công tác thi đua, khen thưởng và chế độ thông tin, báo cáo

Công tác thi đua khen thưởng được nhà trường chỉ đạo triển khai trên cơ sở dân chủ, bàn bạc, phát huy kết quả đã đạt được, tạo nhân tố mới, động viên khích lệ đội ngũ phấn đấu vươn lên. Các tổ chuyên môn, và Hội đồng thi đua nhà trường xét xếp loại giáo viên, nhân viên thực hiện công khai, dân chủ - nghiêm túc - chính xác - công bằng - khách quan và trân trọng sự cống hiến, nỗ lực vượt khó, đổi mới của từng CB- GV-NV.

Điểm yếu trong công tác này là sự cố gắng phấn đấu vươn lên không đều, vẫn còn giáo viên chưa có đóng góp nhiều cho thành tích của trường thậm chí còn ỉ nại, ngại khó, thoái thác nhiệm vụ.

8. Xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị

- Thuận lợi :các cấp các ngành có kế hoạch chỉ đạo cụ thể trong việc xây dựng cơ sở vật chất trường học trên địa bàn ,đặc biệt quan tâm đối với các trường đạt chuẩn và gần chuẩn

- Khó khăn : Là xã nghèo thuộc vùng sâu vùng xa của thành phố ,đân số ít ,học sinh không đông ( Trường loại 3)

+ Kinh phí nhà nước cấp ít , vấn đề thu xã hội hoá giáo dục còn thấp ( Tài chính khó khăn ) dẫn đến kinh phí mua sắm ít .

- Kết quả :

+Thực hiện các khoản thu thỏa thuận của học sinh đạt 100% kế hoạch với tổng số 56 triệu đồng.

+Xây dựng cơ sở vật chất : Tiếp tục bổ xung CSVC còn thiếu : Mở rộng nhà xe học sinh ngăn thư viện và phòng bộ môn ( Nguồn vốn ngân sách thành phố)

+Mua sắm thiết bị thư viện, sách giáo khoa trị giá: 60 triệu đồng(Nguồn vốn ngân sách thành phố)

III.ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC

1. Ưu điểm

- Thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ thị hướng dẫn của các cấp ngành, chính quyền có hiệu quả .

- Tổ chức duy trì dạy và học đúng quy chế, quy định, dạy đủ, đúng tiến đ, đánh giá đúng thực chất người học.

- Hoàn thành nhiệm vụ năm học.

2. Nhược điểm :

- Chất lượng học sinh chưa thực sự đồng đều còn có học sinh yếu

- Đội ngũ giáo viên chưa đồng đều về tay nghề ,sư phạm .

3 . Các danh hiệu thi đua đề nghị cuối năm học :

3.1. Chiến sĩ thi đua cơ sở: 02 đ/c

3. 2. Lao động tiên tiến: 10 đ/c

3.3. Giáo viên dạy giỏi cấp thành : 1

3.4. Giáo viên dạy giỏi cơ sở : 6

3.5. Lớp tiên tiến: 2/4 lớp

3.6. Liên đội thiếu niên tiền phong : Liên đội mạnh xuất sắc

3.7 .Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc

3.8. Trường đạt tập thể lao động tiên tiến

3.9. Chi bộ trong sạch vững mạnh

4. Những bài học kinh nghiệm

4.1. Sự chỉ đạo kịp thời của chi bộ, ban giám hiệu nhà trường, sự đoàn kết nhất trí của cán bộ giáo viên công nhân viên trong nhà trưòng làm nên sức mạnh tập thể tổng hợp để tập thể hoàn thành nhiệm vụ.

4.2.Nghiêm túc tự kiểm điểm nội bộ uốn nắn sửa chữa kịp thời những sai lầm để có hướng vươn lên .

4.3. Mỗi cán bộ giáo viên công nhân viên thực sự gương mẫu trong tư tưởng đạo đức lối sống, cũng như chuyên môn nghiệp vụ phấn đấu không ngừng làm nòng cốt trong tập thể nhà trường là tấm gương sáng cho học sinh , quần chúng noi theo .

4.4. Kết hợp chặt chẽ nhà trường địa phương tranh thủ sự chỉ đạo giúp đỡ của Đảng uỷ, HĐND,UBND xã và các tổ chức xã hội khác để cùng nhau hoàn thành sự nghiệp giáo dục.

 

Nơi nhận:

- P.GDĐT TP Thái Nguyên ;

- Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thành Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 189
Hôm qua : 121
Tháng 10 : 1.844
Năm 2021 : 17.213